Zemřel Květoslav Chvatík

Dne 16. ledna 2012 zemřel teoretik, estetik a literární teoretik Květoslav Chvatík. Zesnul v nemocnici v Kostnici na zástavu srdce. Jako estetik se zprvu zabýval hlavně teorií a historií literatury a výtvarného umění 20. století, zvláště uměleckou avantgardou a postupně i uměnovědným strukturalismem. Z jeho obsáhlé bibliografie připomeňme alespoň knihy Smyl moderního umění a Strukturalismus a avantgarda.

Jako vzpomínkiu na něj přinášíme tzv. Proustův dotazník, který Květoslav Chvatík vyplnil v roce 2005, a který redakci poskytl Jiří Kratochvíl.

Jaký je Tvůj hlavní povahový rys? Vytrvalost.

Čeho si nejvíc vážíš u mužů? Stálosti smýšlení.

A u žen? Krásy a věrnosti.

Jaký talent bys rád vlastnil? Umělecký.

Jaké své chyby by ses nejraději vyvaroval? Netrpělivosti.

Kterou lidskou chybu jsi nejspíš ochoten tolerovat? Povídavost.

Co děláš nejraději? Čtu.

Co je pro Tebe největší štěstí? Přítomnost ženy a syna.

Kým bys chtěl být, kdybys mohl o svém životě znova rozhodnout? Umělcem.

Co považuješ za největší neštěstí? Nebýt milován.

Oblíbená barva? Modrá.

Oblíbená květina? Růže.

Oblíbené zvíře či hmyz? Sokol.

Oblíbené jídlo a oblíbený nápoj? Ryba a bordeau.

Oblíbená řeka? Vltava.

Oblíbený měsíc? Květen.

Kde na zemi bys rád žil? Cap Martin ve Francii.

Kdys byl v životě nejšťastnější? Po svatbě s Jitkou.

Kdy nejzoufalejší? Když jsem před odletem z Prahy ztratil tašku s doklady, letenkou a pasem.

Která žena z historie je podle Tebe hrdinkou? Božena Němcová.

Který muž z historie je podle Tebe hrdinou? Masaryk.

Koho ze svých současníků obdivuješ? Gorbačova.

Kým ze svých současníků opovrhuješ? Ladislavem Štollem.

Čeho v životě nejvíc lituješ? Že jsem se nenaučil v mládí anglicky, řídit auto a hrát tenis.

Čeho se nejvíc bojíš? Aby se něco nestalo mým milým.

Které náboženství, pokud jaké, je Ti nejbližší? Žádné.

Jak nejraději trávíš čas? Četbou a procházkami v přírodě.

Kdo měl na Tebe největší vliv? Otec.

Vyslov svou živořtní zkušenost nějakým heslem, úslovím či prostě nějakou větou. Cokoliv děláš, dělej vždy dokonale.

Tvůj nejoblíbenější spisovatel? Lev Tolstoj.

Tvůj nejoblíbenější výtvarník? Rembrandt.

Tvůj nejoblíbenější hudebník? Mozart.

Jaká vůně Ti nejspíš připomene dětství? Posekaná tráva.

Co teď právě čteš? Čechova.

Tvůj sen o štěstí? Být ještě jednou mladý se svojí ženou Jitkou.

Jakého zlozvyku se nedokážeš zbavit? Kousání nehtů.

Jsi spíš samotář nebo společenský typ? Samotář.

Kolikrát v životě se člověk může opravdu zamilovat. Já to zvládl dvakrát.

Potrpíš si na nějakou pověru? Že 13 je pro mě šťastné číslo.

Umíš plavat, tančit, bruslit, lyžovat, řídit vůz? Jen plavat a lyžovat.

Dokážeš opravit těsnění ve vodovodním kohoutku? Ne.

Jaký máš vztah k literární či výtvarné pornografii? Žádný.

Dals někdy někomu políček nebo facku? Někdy synovi z prvního manželstřví.

Jak bys chtěl zemřít? Rychle.

V jakém stavu se teď právě nacházíš? Trápí mne bolesti srdce.