Západočeská galerie v Plzni slaví 70 let

Západočeská galerie v Plzni slaví 70 let. OSLAVUJE novým webem, výstavou a moderním logem

Plzeň, 19. 6. 2024 – Západočeská galerie v Plzni slaví v letošním roce 70 let od svého oficiálního založení. Ke svým sedmdesátinám nejen sobě, ale především svým návštěvníkům nadělila nové moderní webové stránky, nové logo a výstavu, která je až do konce června k vidění na venkovních panelech ve Smetanových sadech před budovu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Nové webové stránky spustila Západočeská galerie v Plzni na konci května. Web je připraven kompletně v novém moderním designu a s novými funkcemi. Kromě responzivity má zjednodušenou strukturu pro snazší orientaci návštěvníků. Uživatelé mají k dispozici interaktivní kalendář akcí, nový katalog sbírek s možností filtrování, příležitost přímého nákupu vstupenek na výstavy a akce galerie a také nový e-shop. Stránky v moderním tmavém designu navrhl pro ZČG renomovaný grafik Jan Dientsbier.

S historií Západočeské galerie, jejími klíčovými okamžiky i zásadními úspěchy se návštěvníci mohou seznámit na výstavě 70 let Západočeské galerie v Plzni, která je umístěna na venkovních panelech ve Smetanových sadech před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. „Diváci se mohou ponořit nejen do historie Západočeské galerie, ale také se podívat, jakou cestu za dobu své existence ušla. Jednotlivé panely jsou orámovány významnými díly ze sbírek ZČG, která – jak pevně doufáme – budou moci návštěvníci již brzy obdivovat ve stálé expozici v nové budově Západočeské galerie v Plzni,“ podotýká náměstek ZČG pro vnější vztahy Ondřej Kozibratka, který je spolu s kurátorem ZČG Petrem Jindrou autorem této výstavy. Návštěvníci si na panelech mohou připomenout nejúspěšnější výstavy, nahlédnout do činnosti galerie, prohlédnout si nejzajímavější akvizice i vydané publikace. Výstavu je možné zhlédnout do 30. června.

Galerie současně nechala upravit své logo, které je modernizovanou, odlehčenou podobou stávající značky. Jedná se o čtvrté logo v historii Západočeské galerie. Autora prvního loga se vypátrat nepodařilo, pod druhým logem je podepsán známý český výtvarník Karel Svolinský. V pořadí třetí a také současné nové logo vytvořil významný český grafik Robert V. Novák. Všímaví návštěvníci jej už mohli zaregistrovat na právě zahájené výstavě Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem.

Výstava 70 let Západočeské galerie ukazuje, kolik kvalitní práce má tým Západočeské galerie za sebou, proto bych rád všem svým kolegům poděkoval. Zároveň mé díky patří i mým předchůdcům, Oldřichu Kubovi a Janě Potužákové, kteří mají velké zásluhy na směřování Západočeské galerie. Galerii bych k  jejím sedmdesátinám popřál řadu dalších skvělých výstav, kvalitních akvizic a především moderní a  důstojné zázemí pro její sbírky, návštěvníky a zaměstnance,“ shrnuje ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Západočeské galerii k jejímu výročí ze srdce gratuluji. Jsem velmi rád, že se jí daří tak kvalitní výstavní projekty, které přesahují hranice našeho kraje a pomáhají tak propagovat celý Plzeňský kraj. Samozřejmě jí také přeji, aby již brzy mohla své cenné sbírky představit návštěvníkům v nové budově, na jejíž realizaci intenzivně pracujeme,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

HISTORIE ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI

Dějiny Západočeské galerie se začaly psát v létě roku 1953. Galerie byla zřízena 7. července v rámci vytváření celostátní sítě muzeí výtvarného umění rozhodnutím rady Krajského národního výboru pod názvem Krajská galerie v Plzni. Její činnost byla oficiálně zahájena 1. ledna 1954. Jednalo se o výsledek dlouhého historického úsilí o vytvoření veřejné sbírky výtvarného umění v Plzni, kterou by spravovala a rozvíjela samostatná místní sbírková instituce. Jádro sbírky starého umění a širší fond umění 19. st. vytvořil převod části sbírek uměleckoprůmyslového oddělení dnešního Západočeského muzea, do sbírek nově zřízené instituce přešla mj. také veřejná sbírka spolku Přátel výtvarného umění v Plzni (1910–1950) a obrazová kolekce zaniklé Plzeňské banky.

Nově zřízená Krajská galerie však neměla vlastní budovu, a proto byla i se stálou expozicí sbírek provizorně umístěna do prostor Západočeského muzea v Plzni. Na jednání Krajského národního výboru v Plzni s ministrem kultury Václavem Kopeckým byl ale již roku 1953 schválen v souvislosti s jejím zřízením investiční plán na stavbu vlastní budovy.

Roku 1958 byla galerie spolu s nově vzniklým Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody a se Západočeským muzeem v Plzni svázána v jeden administrativní celek, který byl ale již v roce 1960 zrušen. Galerie získala opět samostatný status a s ním i název Západočeská galerie v Plzni. Stále však využívala prostory v budově Západočeského muzea v Plzni, a to až do zahájení její náročné rekonstrukce v r. 1985. S návratem galerie do prostor muzea se po dokončení rekonstrukce již nepočítalo.

V roce 1965 bylo rozhodnuto rekonstruovat zchátralou budovu bývalých masných krámů v Pražské ulici 18/353 na výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. Po rekonstrukci byla r. 1972 výstavou Josef Mánes a rodina Mánesů slavnostně otevřena výstavní síň Masné krámy. Pro administrativní a sbírkové zázemí galerie byl současně rekonstruován vedlejší historický dům v Pražské 16/86 (galerii předán do užívání v r. 1975). R. 1997 získala galerie nově rekonstruovaný nárožní dům v Pražské 13/83, sloužící především administrativním účelům. Byl zde ale současně zřízen přednáškový sál, interní knihovna a především tu vznikla druhá, komorní výstavní síň galerie pro krátkodobé expozice.

Od roku 2001 je galerie na základě zákona č.157/2000 Sb. příspěvkovou organizací Plzeňského kraje.