Vyhlásenie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vyhlásenie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU pozorne a so znepokojením sleduje vývoj udalostí a súčasné aktivity štátneho aparátu Slovenskej republiky vo vzťahu k správe kultúrnych inštitúcií, ktoré sú verejným majetkom nás všetkých. Ako členovia a členky AS VŠVU sa jasne vymedzujeme voči praktikám smerujúcim k ovládnutiu  kultúrnych a verejnoprávnych inštitúcií.

Slovenská republika je z definície a na základe platnej ústavy demokratickým zriadením, umožňujúcim participáciu všetkých občanov vrátane odbornej verejnosti na správe vecí verejných. Z tohto dôvodu vyzývame občiansku spoločnosť a odbornú verejnosť k záchrane a kultivácii dialógu. Je neprípustné, aby rozhodnutia vládnych predstaviteľov štátu  o podobe a budúcnosti verejných inštitúcií prebiehali bez účasti občianskej a odbornej verejnosti.

Vysoká škola výtvarných umení, ktorá vzdeláva a vychováva budúce generácie vizuálnych umelkýň a umelcov, si zreteľne uvedomuje svoju zodpovednosť za rozvoj slobodného, citlivého, korektného a pluralitného spoločenského a tvorivého prostredia. Je dôležité, aby verejné kultúrne inštitúcie plnohodnotne a odborne plnili svoje funkcie v prospech súčasných aj budúcich generácií občanov Slovenskej republiky.

Kvalitné inštitúcie je možné vytvárať len prostredníctvom odborného dialógu kompetentných participujúcich. Je nevyhnutné, aby sme spoločne čelili systematickému rozkladu a likvidácii kultúrnych inštitúcií zo strany štátnych orgánov.

Preto vás pozývame na diskusiu o prítomnosti a budúcnosti Kunsthalle, ktorá sa uskutoční:

 

27.2.2024 o 17 hod,

v budove VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18.