Umělecké střevo v MG

Máš umělecké střevo? / Finále čtvrtého ročníku celorepublikové soutěže pro studenty středních škol a gymnázií / Moravská galerie v Brně: Místodržitelský palác / Brno / 17. 5. 2013

foto: archiv MG