TZ: Výstavní projekt DŮM X MUD představí veřejnosti poprvé nejlepší stavby Benešova

Výstavní projekt DŮM X MUD představí veřejnosti poprvé nejlepší stavby Benešova / Muzeum umění a designu / Benešov / 15. 9. 2020

V pátek 18. září Muzeum umění a designu zahajuje první velkou výstavu benešovské architektury. Výstavní projekt s názvem DŮM X MUD zahrnuje čtyři výstavy. Ta hlavní nese rovněž název DŮM X MUD a rozprostírá se ve všech zrekonstruovaných prostorech Muzea umění a designu. Představuje nejzajímavější stavby Benešova a zkoumá architekturu z mnoha úhlů a rovin – od architektů a představitelů města přes historii, územní plány a budoucnost města po město jako živoucí organismus tvořený lidmi. Další částí projektu je site-specific instalace Diany Winklerové Po-city, která přenáší město do osobního prostoru jednoho pokoje. Při příležitosti 140 let od narození Otakara Novotného bude možné v Městské výstavní síni zhlédnout výstavu o tomto významném architektovi. Další součást projektu DŮM X MUD je i venkovní panelová výstava umístěná v Tyršově ulici s názvem Benešov technický industriální. Výstavy budou otevřeny do konce ledna 2021. Celý projekt završí objemná publikace benešovské architektury, která vyjde na jaře 2021.

Zahájení výstav proběhne v 19 hodin před budovou MUD kvůli zhoršující se situaci s pandemií v ČR. Výstavy budou otevřeny od 17:00 do 20:00. Návštěvníci je budou moci navštívit jen s dodržováním všech hygienických nařízení (s rouškou a s rozestupy).

Kurátorky přemýšlely o městě jako o celku a neustále se proměňujícím organismu. Výstavou se snaží poukázat na nutnost přemýšlet o jednotlivých stavbách v kontextu místa. Na příkladech jednotlivých často historicky hodnotných budov a na několika územních plánech chtějí zachytit vývoj a proměnu, kterou město zejména během posledních 150 let prodělalo.

„V Benešově se nachází hned několik realizací od významného architekta a benešovského rodáka Otakara Novotného. Za zmínku stojí i realizace od významných architektů Josefa Pleskota či Ladislava Lábuse, kteří výrazně formovali tvář města a jeho stavební vývoj po roce 1989,” popisuje kurátorka Lenka Chýlová.

Na diváky čeká i řada komentovaných kurátorských prohlídek, procházek po městě, debata s Josefem Pleskotem a dalšími, Pecha Kucha v Benešově věnovaná architektuře nebo přednáška Davida Vávry. Pro všechny je také připravena městská hra, která hráče provede 7 zajímavými místy Benešova.

Hlavní výstava DŮM X MUD je rozdělena do 3 hlavních částí. V první části se věnuje územnímu plánování a rozvoji a vývoji města skrze historické stavby, které se ve městě dochovaly. Klíčové je vystavení dvou plánů od Josefa Pleskota z počátku 90. let. První je územní plán, který vytvořil na zadání radnice a druhý navrhuje celkové urbanistické řešení města, včetně konkrétních návrhů na změnu. Tuto vizi může návštěvník porovnat také s modelem města, který vytvořili diplomanti FA ČVUT v roce 2017.

Druhá místnost je zaměřena na občanskou vybavenost města, reprezentativní budovy, ale také na nutnou proměnu, kterou město neustále prochází. Návštěvník zde uvidí model Radnice, zapůjčený z Národní galerie nebo model Hotelu Karlov. Obě stavby byly oceněny i odbornou veřejností. Pozornost bude věnována také stavbám, které se nedochovaly. Návštěvník si může prohlédnout mapu a historické fotografie, které zachycují proměnu Benešova během posledních 100 let.

Ve třetí místnosti se nachází plán Pivovaru Ferdinand. Estetizace industriálních staveb, technických inovací a právě i architektonických plánů je tématem, které by si jistě zasloužilo větší prostor. Výstava prezentuje plány v co nejlepší kvalitě, aby bylo jejich zhlédnutí pro diváky zážitkem. Třetí část je také zaměřena na vztah architekta a investora. Kurátorka Barbora Ficková vysvětluje: „Společnost často vnímá architekta jako samostatný subjekt, který danou stavbu vytvořil. Během přípravy výstavy jsme si ale uvědomovali, že stejně důležitou roli hraje investor, ať už se jedná o soukromníka nebo o město. Potřeba jasného zadání dohromady s dostatečně volnou rukou není vždy samozřejmostí. Vede však k nejlepším výsledkům.”

Další sál je tradičně v MUD věnován site-specific instalaci. Popsat stav současné architektury maloměsta se rozhodla Diana Winklerová ve výstavě Po-city. Instalace o znejistění hranic veřejného prostoru a soukromí, o pocitech koexistence a sebepoznání. Hravě, ale i tak trochu kriticky, mezi zdmi výstavního prostoru, které snesou tíhu i lehkost snění. O prolínání architektury vnějšího a vnitřního světa, krajiny ložnice a obýváku náměstí. „Kde je hranice toho, co nazýváme doma, místo, které spadá do osobní péče a podporuje sounáležitost a pocit bezpečí?” ptá se umělkyně Diana Winklerová.

Další výstavou projektu DŮM X MUD je i venkovní panelová výstava umístěná v Tyršově ulici s názvem Benešov technický industriální. Jde o reprízu velmi úspěšného projektu, který se uskutečnil v roce 2017 ve Státním okresním archivu v Benešově. Autorem výstavy a také stejnojmenné publikace je historik Michal Horáček. Výstava přináší přehled staveb z oblasti potravinářského a stavebního průmyslu, městské infrastruktury a dalších odvětví v Benešově a blízkém okolí. Mapuje prosperitu města v různých obdobích i změny v urbanistické koncepci, kdy celé průmyslové ulice nebo zóny ustupovaly novým městským plánům, často spojeným s bytovou problematikou.

Při příležitosti 140. výročí bude možné v Městské výstavní síni shlédnout výstavu, kterou v roce 2010 připravili potomci architekta společně se Spolkem výtvarných umělců Mánes.

Otakar Novotný, benešovský rodák, je často označován za jednoho ze zakladatelů moderní české architektury. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Štencův dům a budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze. Jeho nejvýraznější realizací v Benešově je budova bývalé Městské spořitelny, dnešní Městský úřad, která se nachází na Masarykově náměstí. Právě v ní odstartuje doprovodný program celého projektu přednáškou profesora Vladimíra Šlapety o Otakaru Novotném.