TZ: Proč si nejdeš hrát s bráchou?

21. 10. 2014Artalk Infoservis

Proč si nejdeš hrát s bráchou? / Trafo galerie / Praha / 30. 10. – 14. 11. 2014

Proč si nejdeš hrát s bráchou?

Trvání výstavy: 30. 10. – 14. 11.2014

Vernisáž výstavy: 29.10.2014 od 19:30 hod

Vystavující: Peter Barenyi, Michaela Dašková, Lucie Doležalová, Miroslav Hašek, Katarína Hládeková, Michal Huštatý, Erik Janeček, Lucie Kordačová, Joanna Kozak, Lenka Kuricová, BORSOS LŐRINC, Lucie Mičíková, Eva Nováková, Zuzana Žabková, Gabriela Zigová, Žovinec Bros

„Proč si nejdeš hrát s bráchou?“ je souhrnným tématem pro objevování dnešního vztahu mezi Čechy a Slováky. Mladá generace umělců vyjadřuje ve své tvorbě aktuální podobu společensko-kulturních faktorů, které nás stále spojují či rozdělují. Ideu projektu, lze shrnout pod hraní si s hesly, jakými jsou národ, stereotypy, vzájemnost, uvědomění, identita. “Hra” jako prezentační forma odkazuje k názorovým stereotypům nabytých v dětství. Skrze díla poukazujeme na iluzi „normálnosti“, či přirozenosti národní identity, které vznikají v útlém věku podléháním názorových stereotypům v rodinném prostředí. Drtivá většina vzniká doma, v obýváku nebo v kuchyni. Zdánlivě nevinné poznámky jako „Jsi lakomý jako Žid“, či „Špinavý jako Cikán“ jsou latentní naturalizovanou formou vymezování se vůči konkrétní skupině, dělení se na “my” a “oni”.

Hra zde není prezentována jako nevinná forma zábavy, ale jak řekl již Jan Ámos Komenský je to nástroj k výchově dítěte, formování jeho charakteru a rozvoj jeho rozumových schopností. Hra je významným prostředkem nenásilného ovlivňování a výchovného vedení. V mnohých hrách se vyskytují mocenské prvky, jakoby vytáhnuté z politických bojů nebo válečných situací a často metaforizují skutečnou realitu. Často vytvářejí prostor na vznik negativních vzorců chování a diskriminace ve skupině.

https://www.facebook.com/events/1517931055117523/