TZ: Obraz, v kterém žijeme

20. 10. 2011Artalk Infoservis

Obraz, v kterém žijeme / Nina Bak, Filip Beránek, Lenka Bláhová, Alexandra Borsíková, Slávka Bulíková, Milan Bureš, Lara Clarke – Wardle, Michal Czanderle, Veronika Daňhelová, Dora Dernerová, Alžběta Diringerová, Mariana Drápalová, Jaroslav Dufek, Rune Eneges, Peter Fabo, Barbara Fastrová, Martin Frič, Marcin Grabowiecki, Albert Grondahl, Anna Grzelewska, Anna Gutová, Miroslav Hašek & Libor Ptáčník, Anna Horčinová, Tomáš Jakubec & Vojtěch Veškrna, Andrea Juneková, Ludmila Kadlecová, Andrea Kantová, Ján Kekeli, Jan Khür, Jáchym Kliment, Vendula Knopová, Václav Kopecký, Petr Košárek, Krzysztof Kovalczyk, Jan Kratochvíla, Adéla Kremplová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Petr Kusýn, Jan Langer, Jan Mahr, Jan Maštera, Kamila Musilová, Šárka Navrátilová, Petr Omelka, Adam Pelc, Štěpán Pech, Johana Pošová, Mark Prethero, Oto Skalický, Jakub Skokan & Martin Tůma, Josef Rabara, Tomek Ratter, Denisa Slavová, Juraj Starovecký, Lucia Stráňaiová, Tatiana Takáčová, Yauheni Tsitko, Magda Veselá, Ladislav Vondrák, Petr Willert, Artur Willmann, Aneta Wójcik, Robin Závodný / Galerie Emila Filly, Muzeum města Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / 20. 10. - 2. 12. 2011 

OBRAZ, V KTERÉM ŽIJEME

PRÁCE STUDENTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ FOTOGRAFIE REALIZOVANÝCH NA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH

Termín výstavy: 20. 10. 2011 – 2. 12. 2011

Vernisáž: středa 19. října 2011 od 18 hodin v Galerii Emila Filly

V den vernisáže bude výstava v Muzeu města Ústí nad Labem přístupná od 18 do 21 hodin.

Místo konání: Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s. r. o. (areál Severočeské armaturky), Jateční 1588/49, Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

Participující školy: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě.

Vystavující umělci: Nina Bak, Filip Beránek, Lenka Bláhová, Alexandra Borsíková, Slávka Bulíková, Milan Bureš, Lara Clarke – Wardle, Michal Czanderle, Veronika Daňhelová, Dora Dernerová, Alžběta Diringerová, Mariana Drápalová, Jaroslav Dufek, Rune Eneges, Peter Fabo, Barbara Fastrová, Martin Frič, Marcin Grabowiecki, Albert Grondahl, Anna Grzelewska, Anna Gutová, Miroslav Hašek & Libor Ptáčník, Anna Horčinová, Tomáš Jakubec & Vojtěch Veškrna, Andrea Juneková, Ludmila Kadlecová, Andrea Kantová, Ján Kekeli, Jan Khür, Jáchym Kliment, Vendula Knopová, Václav Kopecký, Petr Košárek, Krzysztof Kovalczyk, Jan Kratochvíla, Adéla Kremplová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Petr Kusýn, Jan Langer, Jan Mahr, Jan Maštera, Kamila Musilová, Šárka Navrátilová, Petr Omelka, Adam Pelc, Štěpán Pech, Johana Pošová, Mark Prethero, Oto Skalický, Jakub Skokan & Martin Tůma, Josef Rabara, Tomek Ratter, Denisa Slavová, Juraj Starovecký, Lucia Stráňaiová, Tatiana Takáčová, Yauheni Tsitko, Magda Veselá, Ladislav Vondrák, Petr Willert, Artur Willmann, Aneta Wójcik, Robin Závodný

Komisař výstavy: Michal Koleček

Kurátorky projektu: Vendula Fremlová & Bohumila Koklesová

Výstava Obraz, v kterém žijeme je součástí Centralizovaného rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Výstava, sympozium a publikace prací studentů studijních programů a oborů Fotografie realizovaných na českých uměleckých vysokých školách

Výstava je pořádána v rámci oslav 20. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstavní projekt Obraz, v kterém žijeme představí fotografickou tvorbu téměř 70 studentů všech českých a slovenských vysokých uměleckých škol, na kterých jsou realizovány programy a obory zaměřené na oblast Fotografie.

Volba jednotícího fotografického média souvisí s významnou a neodmyslitelnou úlohou, kterou zastává v moderní interpersonální komunikaci. V současném výtvarném umění je to frekventované médium uměleckého sebevýrazu, přesto je mu věnována mnohem menší pozornost ve výchovně-vzdělávacím procesu než práci s textem či kresbou.

Výstava Obraz, v kterém žijeme představuje na jedné straně nutné mapování vývoje tvůrčích aktivit a metodologií kultivace uměleckého talentu na jednotlivých participujících školách. To se děje především v rámci doprovodného sympozia, které se zaměřuje na aktivní a společné hledání cest, jak zdokonalováním výuky výrazového jazyka fotografie mohou vysokoškolská pracoviště přispět k rozvoji vizuální kultury. Samotná výstava je prezentována na ploše téměř 1000 m2 dvou hlavních výstavních institucí v Ústí nad Labem (Galerie Emila Filly a Muzeum města Ústí nad Labem) a je rozdělena do šesti tematických bloků, které reflektují různé pohledy na sledovanou problematiku - diagnostikování symptomů nestability či vychýlení čehokoliv mimo normál, zkoumání institucionálních nebo formálních hranic umění, absolutní zpochybnění již téměř mytizované identity, a to prostřednictvím jejího nabourání banalitou, nedůležitostí, nepodstatností. Jde také o zkoumání změny našeho vztahu k přírodě, krajině, v rámci kterého klademe sebe samých do podivně submisivní polohy, dále o hledání ztraceného času a místa, ale i o sledování toho, co se děje v souřadnicích osobního prožívání a jeho konečného a definitivního zobrazení na fotografii.

Tematické bloky – Obrat k přírodě, Asymetrická historie, čas a místo; Osobní narativy; Symptomy nestability; Banalita, realita, identita; Hranice systémů kopírují také rozdělení v rámci připravované rozsáhlé publikace. Ta bude dokumentovat nejen celou výstavu, ale bude též doplněna o teoretické reflexe odborníků a profily zastoupených vysokoškolských pracovišť.

Sympozium k výstavě se koná ve dnech 20. a 21. října 2011 v budově Fakulty umění a designu UJEP a představí se na něm zúčastněné vysoké školy.

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 9

400 96 Ústí nad Labem

Tel: 475 285 124

E-mail: fud@ujep.cz

www.fud.ujep.cz