TZ: Máš umělecké střevo?

Ve čtvrtek 23.6. 2011 proběhlo ve Veletržním paláci finále soutěže středních škol a gymnázií „Máš umělecké střevo?“ Soutěž je určena studentům od 14 do 19 let a probíhá během školního roku.

Pro účast v soutěži „Máš umělecké střevo?“ bylo v období od prosince 2010 až do května 2011 možné navštívit jednu z pořádajících galerií : GASK v Kutné Hoře, Veletržní palác nebo Jiřský klášter v Praze a zúčastnit se speciálně připraveného programu. Účastníci měli možnost získat všechny nutné informace pro soutěž přímo v galeriích a do května 2011 zaslat výsledný projekt do Veletržního paláce. Nejlepší práce vyhodnotila odborná komise složená ze zástupců lektorských oddělení galerií, přizvaných kurátorů a umělců. Vítězové převzali prestižní cenu a získali dary od sponzorů soutěže.

Soutěž navázala na loňský úspěšný první ročník, do kterého se zapojily desítky středních škol a gymnázií a jehož finále se uskutečnilo v kutnohorském GASK. Tentokrát se finále soutěže přestěhovalo do prostor Veletržního paláce v Praze, kde se uskutečnilo vyhlášení vítězů druhého ročníku.

Záměrem letošní soutěže bylo představit současnou galerijní instituci, její fungování nebo způsoby komunikace s návštěvníkem. V galeriích vznikl jedinečný program „Vytvoř svoji galerii“, který zájemcům představoval běžný chod galerie a její běžně nepřístupné prostory (kanceláře pracovníků galerie, depozitář, pracovny restaurátorů). Získané informace mohli pak studenti využít při vytváření svých soutěžních projektů.

Finále se zúčastnili skupiny studentů, kteří vytvořili nejzajímavější práce. Smyslem celé soutěže bylo také poznat požadavky a nároky na současné galerijní a muzejní instituce. Nejčastějšími požadavky všech projektů byla interaktivnost, multimedialnost a obecně zájem o sociálně a zdravotně odloučené skupiny. Jako běžnou nabídku svých galerií uváděli prostory kavárny, dětského koutku, interaktivně fungujících výstavních prostor, a propojení galerie a dalších kulturních zařízení (kino, knihovna, studovna). Chtěli by mít možnost chodit do galerií v noci, dávat si tam schůzky, podívat se na film, dokonce by tam chtěli přespat. Proč ne? Nebýt pasivním pozorovatelem, aktivně se zapojovat a kromě informací získat zážitek, to vyplývalo z návrhů studentů z Čelákovic, Mnichova Hradiště nebo Kutné Hory.

Současní studenti nepřijímají institucionální prostory jako nedotknutelná teritoria a k uměleckým dílům nemají neopodstatněný respekt. Během finále představili návrhy na vlastní výstavu, vytvořili architektonický a ideový návrh vlastní galerie nebo muzea, připravili jeho výstavní plán, ale také způsoby instalace výstav nebo grafického návrhu plakátu. Porota nakonec vybrala projekt skupiny studentů ze SUPŠ Jihlava-Helenín, kteří se se svou galerii BACTerie (protože umění je nakažlivé) rozhodli koncipovat nejen jako zajímavý architektonický prostor, ale jako místo hledající odpovědi na otázku „Co je umění?“. Odpovědi na tuto otázku získávali ve svém nejbližší okolí. Právě získané odpovědi je přiměli k vytvoření tohoto konceptu. Chtěli by aktivně pracovat ve svém regionu, být pohyblivou jednotkou, která bude představovat současné umění a hledat možnosti jeho interpretace. Takhle přemýšlí šestnáctiletí studenti.

Autoři soutěže si od spolupráce se školami slibují vytvoření tradice, která bude podporovat studenty se zájmem o výtvarné umění. Současně by měla vzniknout platforma pro uplatnění názorů studentů a jejich případné začlenění do provozů galerií.