TZ: Hi5!

Hi5! / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 5. 2. - 10. 3. 2013

Hi5!

6. 2. - 10. 3. 2013

Výstava Hi5! uzavírá projekt, v jehož průběhu v prostorách Domu pánů z Kunštátu představilo díla svých studentů pět českých vysokých uměleckých škol. Tentokrát však aktuální tvorba dostává společný prostor v hlavních sálech Domu umění na Malinovského náměstí. Obsah výstavy je výsledkem komunikace mezi pedagogy jednotlivých fakult a přizvanými kurátory, finální tvar však výstava získává až díky jejich spolupráci a otevřenému dialogu s každým z vystavujících studentů. Vzhledem k obrovské různorodosti ateliérů na jednotlivých školách výstava Hi5! záměrně nepředstavuje reprezentativní nebo „demokratický“ výběr ze všech institucí. Jde spíše o sondu do stávající situace, o průzkum tendencí v oblasti videoartu, instalací, konceptuálního umění, digitálních médií, performance, částečně i akční malby a aktivismu.

Vystavená studentská díla, třebaže zatím bez jasně ustáleného autorského rukopisu, vypovídají o osobitém pojetí výrazných témat světového umění posledních dekád. Tělo a identita jsou obsahem radikálních videí Ladislava Vondráka i surreálních klipů Kateřiny Sudolské. Společné prvky manipulace a anonymity najdeme také v tvorbě Martiny Liškové, Miroslava Haška a Libora Ptáčníka. S identitou a osobní historií soustředěně pracují Alexander Lyakhovich, Vojtěch Maša, Štěpánka Paseková, Zuzana Gramerová nebo performerka Martina Růžičková, která však svým životopisným videem dokáže zaznamenat autentický obraz doby, a dokonce i některé specifické rysy jednoho středoevropského národa. Globalizaci a pop-kulturu autorsky komentují Barbora Kleinhamplová a Jana Butzke, ve spojení s fetišizací i Jiří Hladík a Jakub Geltner. V současné studentské tvorbě spíše vzácné téma jazyka a konceptuálního přístupu k textu a teorii je na výstavě přítomno díky pracím Ivany Hrončekové a Aleksandriny Yordanové. Aleš Čermák svou tvorbu zaměřuje na spolupráci, společenské myšlení, literaturu a scénáře performance. Spiritualitu objevíme ve videích Anne-Claire Barriga a v instalacích a „zážitkových“ rituálních performancích Matyáše Chocholy. Konceptuální tvorbu představují zejména instalace Hany Čichoňové a Viktora Takáče, politiku a aktivismus zastupuje reinstalace objektu Klausura od Markéty Jáchymové. Přímo v prostorách galerie budou tvořit Vojtěch Fröhlich a Michal Kohút. (Kurátorka Barbora Šedivá)

Anne Claire Barriga - Jana Butzke - Aleš Čermák - Hana Čichoňová - Vojtěch Fröhlich - Zuzana Gámerová - Jakub Geltner - Miroslav Hašek - Jiří Hladík - Ivana Hrončeková - Matyáš Chochola - Markéta Jáchimová - Barbora Kleinhamplová - Michal Kohút - Martina Lišková - Alexander Lyakhovich - Vojtěch Máša - Štěpánka Paseková - Libor Ptáčník - Martina Růžičková - Kateřina Sudolská - Viktor Takáč - Ladislav Vondrák - Aleksandrina Yordanova

Výstava Hi5! představuje výběr ze současné tvorby studentů výtvarného umění. Výstavní projekt je připravován zahraničními kurátory ve spolupráci s pěti českými uměleckými vysokými školami, případně jejich fakultami, na nichž se vyučuje výtvarné umění. Výstava představí třicítku studentských prací a bude doplněna o doprovodný program.

Participující školy: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Příprava a realizace výstavy je součástí dvouletého Centralizovaného rozvojového projektu „Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách“, jenž je řešen v letech 2012 až 2013.