TZ: Festival performance Odejít znamená vrátit se jinudy v Ankali & Planeta Za

27. 11. 2023Artalk Infoservis

Festival performance Odejít znamená vrátit se jinudy

Klub je novou bílou kostkou – tranzit.cz představuje program prosincového festivalu performance

Jednodenní událost Odejít znamená vrátit se jinudy proběhne v pražském klubu Ankali & Planeta Za ve středu 13. prosince 2023. Festival navazuje na první ročník Všichni jsme emotivní, který proběhl v roce 2022 v Divadle X10. Letošní ročník odhaluje tělesné, smyslové a politické aspekty střetu dvou paralelních sfér městské kultury: současného umění a klubové hudby a jejich možnosti i limity. V rámci programu se představí umělci a umělkyně Vojtěch Fröhlich, kolektiv Glory Affairs, Tot Onyx, Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Sláva Sobotovičová, Jonáš Strouhal, Sráč Sam a další.

Klub je novou bílou kostkou. Festival performance do jeho provozu vnáší zcizení běžného očekávání o pobytu v něm a prezentuje performativní a konceptuální intervence, která rozšiřují divácká očekávání, co se v klubu může odehrávat. Kromě hudby, společného jídla a sociálních interakcí zve diváky ke sledování uměleckých děl, která pracují s tématem absurdity, humoru, vyprávění a překračování hranic, i přímé účasti na nich, a to uvnitř umění, v útrobách klubu, který se stává novým tělem pro stará sdělení. Někdy bludiště, někdy hřiště. Vstoupit tam znamená vstoupit do určité hry, uměleckého prostředí, do zmenšeného modelu světa. Je rituálním převracením naší každodenní struktury. Je katalyzátorem energií – tělesné, tepelné, sociální, zvukové. Pokud se prostorem necháme proměnit, pak odejít z něj znamená vrátit se jinudy, vrátit se jako někdo jiný.

Participující

V rámci programu festivalu se představí deset umělců a umělkyní. Jejich performance budou probíhat napříč různými částmi členitého prostoru klubu. AXT je ukrajinská DJka a zvuková umělkyně žijící v Praze. Je rezidentkou klubu Bike Jesus a spoluzakladatelka platformy Motsion. 3C 273 je sólový hudební projekt slovenské, v Praze usazené skladatelky Moniky Kováčové. Vojtěch Fröhlich svoje umělecké uvažování i vyjadřování odvozuje ze sportu, přírody, i pocitů osobního sdílení zvláštních situací. Členové a členky kolektivu Glory Affairs spojuje přání spoluvytvářet spojení mezi přáteli i cizími lidmi i sdílená zkušenost migrace. Pro festival připravují vícesmyslovou performanci s prvky fyzioterapie a audiovizuálního environmentu. Producentka a DJka Martyyna v září 2023 premiérovala svůj nový koncertní program na festivalu Lunchmeat a v rámci festivalu v Ankali odehraje DJ set. V živém koncertu se představí Tot Onyx – samostatný projekt umělkyně Tommi Tokyo z japonské experimentální performativní hudební skupiny group A. Kurátor, kuchař, performer a edukátor Tomek Pawłowski-Jarmołajew pro festival připravuje kulinářskou intervenci s odkazem na tradiční polskou kuchyni. Umělkyně Sláva Sobotovičová se zabývá pamětí otištěnou ve folklóru a populární kultuře a v rámci večera představí novou performanci o queer historii klubové kultury. Jonáš Strouhal osciluje mezi rolemi umělce, vědce či sociologa, v projektu pro festival prozkoumává emoce spojené se životem v pozdně kapitalistické společnosti. Výtvarnice Sráč Sam připravuje performativní křest českého překladu knihy Dusivá místa americké feministické spisovatelky, aktivistky a umělkyně Shulamith Firestone. Kniha, jejíž součástí jsou původní ilustrace Sráč Sam, bude na festivalu poprvé veřejně v prodeji.

Vstup do areálu je na adrese Lopuchová 58/6, Praha 10. Vstupné na festival je zdarma po předchozí rezervaci. Kapacita prostoru je omezená, vstupenky je možné rezervovat na portále GoOut.cz. Festival performance Odejít znamená vrátit se jinudy pořádá tranzit.cz / bienále Ve věci umění ve spolupráci s Ankali s podporou hlavního města Prahy a Státního fondu kultury České republiky. Hlavním partnerem tranzit.cz je Nadace ERSTE. Mediálními partnery festivalu jsou A2 – kulturní čtrnáctideník, Artalk.cz, ArtMap a Deník Alarm.

Odkazy

tranzit.cz

Iniciativa pro současné umění tranzit.cz, která byla založena v roce 2022, vydává knihy, organizuje umělecké a kurátorské rezidence, podporuje vznik nových uměleckých děl a od roku 2020 pořádá pražské bienále Ve věci umění. V nakladatelství tranzit.cz vyšly např. texty z oblasti feministické teorie a prózy (Audre Lorde, Sophie Lewis, Chris Kraus, Carla Lonzi ad.), kritické teorie, filozofie a teorie umění (mj. Frantz Fanon, Bruno Latour, Didier Eribon, Hakim Bey, David Graeber, Nicolas Bourriaud ad.).

cz.tranzit.org | Instagram | Facebook

Příloha: biografie umělců a umělkyní

Jonáš Strouhal se řadí mezi ty tvůrčí osobnosti, jejichž vztahování se k problémům současného světa není zdaleka jen pasivním akademickým komentářem. Právě naopak, jeho práce s technologiemi a s vizuální řečí současné spotřební kultury je především aktivní diverzí odhalující ony temné stránky psychologické manipulace a exploatace konzumní společnosti (Bistro Affluenza, Smutný Alzák). Leckdy ale jeho práce rovněž nabízejí pozitivní cestu odklánějící využití dané technologie či estetiky k praktické terapii řady civilizačních traumat (First Scratch, Dr. Mozek). Charaktery uměleckých výstupů se proměňují, od videoartu a grafiky přes instalace a intervence až k performativním akcím. Sám autor osciluje mezi rolemi umělce, vědce či sociologa, které s důvtipem propojuje. Jonáš Strouhal je absolventem pražské UMPRUM v Ateliéru supermédií a v současné době vede Ateliér intermédií na Brněnské FAVU.

Sláva Sobotovičová pracuje ve formátech performance, videa, textu a instalace. Zabývá se pamětí otištěnou ve folklóru a populární kultuře. Přebírá historické texty, vizualitu a hudební elementy a aktualizuje je přeskupováním a reinterpretací. V textech, performancích a nahrávkách se zaměřuje na emoční aspekt hlasového projevu a kolaps jazyka. Častými motivy jsou osudovost a osobní prožívání širších společenských fenoménů.

Vystavovala například na skupinové výstavě Když jednoho podzimního rána studující (Dům umění, Brno, 2023), mezi její samostatné výstavy patří Fasáda (Galerie města Blanska, 2019), Reverb (Futura Projects, Praha, 2018) a V jakém tónu mluvit o bezdětnosti (Galerie AVU, Praha, 2021; společně s Davidem Feslem).

Tomek Pawłowski-Jarmołajew je kurátor, kuchař, performer a pedagog působící v Bělostoku. Účastnil se alternativních kurátorských programů: Škola kurátorů (plavecký bazén, Sofie, 2018) a Co by mohlo/mělo kurátorství dělat? (Bělehrad, 2019). Jím kurátorované výstavy, představení a akce často kombinují kontextuální výzkum a kolektivní procesy s prvky pohostinnosti, rituálu a zábavy. Jeho kurátorské projekty a výstavy byly prezentovány mimo jiné ve Varšavě, Praze, Gdaňsku, Bělostoku, Poznani, Sofii, Brně, Vídni a Berlíně. Nedávno kurátorsky připravil výstavy Svět nevěří slzám. Touha a trauma v umění Bělostoku a Podlesí v galerii Arsenal v Bělostoku (2022) a Apostasia. Rituály odpouštění v Garage Gallery v Praze (2021). Byl členem kurátorského týmu Bienále v Zelené Hoře 2020. Jako kuchařky facilitují s jídlem různé vzdělávací programy a skupinové procesy včetně Školy laskavosti, MiniTremu ArtCamp, Dutch Art Institute nebo rezidenčního programu MeetFactory. Je posedlý bazény, trhy s jídlem a karaoke.

Glory Affairs je kolektivní seskupení poháněné přáním spoluvytvářet spojení mezi přáteli i cizími lidmi. Kombinuje prvky z oblastí fyzického divadla, sochařství, elektronického a akustického zvuku, nového cirkusu, kadeřnictví, filmu, malby, kulinářství, DJingu, VJingu a kostýmového oděvu. S oblibou přetváří tradiční struktury sdílení a prožívání umění tím, že znovu pojímá prostředí, ve kterém vytváří rozličné audiovizuální koláže s prolínáním médií, zpochybňuje hranice a poukazuje na hierarchie. Členové mají společnou žitou zkušenost rodinné či individuální migrace do České republiky. Kreativní činnost seskupení se tak přirozeně dotýká témat sounáležitosti a vytváření dočasných sdílených prostorů jako domovů pro oslavu různorodosti sebevyjádření i obyčejné každodennosti.

Vojtěch Fröhlich absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Tomáše Vaňka, studoval také na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Pracuje s médii fotografie, videa, instalace a živých akcí. Ve své rané tvorbě se vystavuje tělesně i duševně náročným situacím, v nichž se často fyzicky potýká se samotnou architekturou galerijních prostorů. Výslednou instalací je pak zpravidla výrazné gesto. Jádrem jeho tvorby ale není ani tak samotný fyzický akt, jako osvobozující duchovní cvičení, rituál vztahující se ke společnosti, tematizace vlastního života či zkoumání hranic umění. Fröhlich se účastnil řady výstav v evropském kontextu. V roce 2015 byl finalistou ceny Jindřicha Chalupeckého, absolvoval rezidenční pobyt ve Ville Arson ve Francii, kde se účastnil projektu −1, dále připravil performance pro Triangle Arts v New Yorku či performanci a instalaci v Pioneer Works v Brooklynu. Po několikaleté periodě, ve které se věnoval rozvoji Klubu AVU – projektu balancujícím na hranici performance, živé sochy, umění a života vůbec – se na výtvarnou scénu vrtátil s projektem Pauza v Československém pavilonu na Benátském bienále 2022.

Tot Onyx je alter ego umělkyně Tommi Tokyo, která je členkou japonské hudební skupiny group A, která od roku 2012 zkoumá, jak rozbít zažité představy o živé performanci skrze zapojení těla, živé malby, hluku a poezie. Raná tvorba kapely, která umí ohýbat očekávání jak naživo, tak na nahrávkách, je ozvěnou zážitkového slovníku, který Tommi Tokyo rozvíjí dodnes. Praxe odmítání tradice a klišé, které podle slov Greila Marcuse „… sdílejí principy negace, vzpoury, destrukce a détournementu“. Tommiiny kořeny v grafickém designu a fotografii se projevují v časté spolupráci s výtvarnými umělci, což je pro její experimentování se zvukem i performancí zásadní. Po spolupráci group A s Christophem Winklerem na jejich prvním divadelním představení Ernest Berk The Complete Expressionist (HAU2, CTM Festival, Berlín, 2018) a multimediální performanci s Danou Gingras anOther (Agora de la Danse, Montreal, 2018) pokračovala Tokyo ve sólové práci se zaměřením na performance. V roce 2021 složila hudbu k představení Das Beuys (Theater Thikwa, Berlín), ve kterém i hrála í a které bylo výsledkem jejího studia japonského tanečního divadla butó pod vedením choreografky a režisérky představení Yuko Kaseki. Debutové album Tot Onyx Senno I vyšlo v říjnu 2022 u iDEAL Recordings, které živě představila mj. na festivalu Berlin Atonal.