TZ: ČESKOSLOVENSKO

ČESKOSLOVENSKO / Vystavujúci autori: Gabriela Zigová (SK), Jan Hrubeš (CZ), Jan Martinec (CZ), Juraj Starovecký (SK), Lucia Kotvanová (SK), Lucie Kordačová (CZ), Miroslav Hašek (CZ), Tomáš Beňadik (SK), Zuzana Sabová (SK)/ Kurátorky: Eva Nováková (CZ) a Lucie Kordačová (CZ) / Bunker – Nitrianska galéria / Nitra / 6. 3. - 13. 4 . 2014

Výstava se tematicky zaměřuje na díla pracující s pojmem Československo. Soustředí se na jeho pojetí mladou generací umělců, která se narodila v jeho posledních letech, ale vyrůstala a žila již v jiném územním celku. Snahou projektu je představit samostatná i společná díla studentů a absolventů vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky. Nazírání na naši nejbližší minulost nalezneme ve zkoumáních autorů, kteří se ptají, zda existují obecnější modely osobní interpretace rozdělení federace, důvody tohoto rozdělení a vztah Čechů a Slováků dnes.

Koncepcí výstavy je navzájem propojit práce umělců, kteří chtějí svou tvorbou vyjádřit, někdy přímo čitelnou výpovědí, jindy obecněji nastíněnou metaforou, podobu společensko-kulturních faktorů, které nás stále spojují. Zaměřují se na vzájemnou participaci obou národností, na jejich spojitost i rozdílnost. Zkoumají vazby mezi současností a minulostí. Skrze nová média vymezují své působení v geopolitickém prostoru a hledají svou vlastní identitu.

Vystavená díla v rámci širšího společenského kontextu obsahově reagují na vzájemné vztahy mezi oběma národy a naší společné pozice a role v soudobém světě. Podávají osobní výpovědi, které ukazují, nakolik je povědomí o tomto tématu rozdílné a striktně subjektivní. Díla prezentovaná na výstavě představují obraz individuální interpretace historických událostí a podávají nám zprávu o stavu věcí v celé její rozmanitosti.

Eva Nováková & Lucie Kordačová