TZ: Aleš Loziak a Josef Rabara

Aleš Loziak a Josef Rabara / identita ~ identity / výstavní prostor Na Kalvárii / Ostré u Úštěka / 18. 8. - 10. 9. 2012

identita ~ identity

18. 8. – 10. 9. 2012

Vernisáž se uskuteční 18. 8. 2012 v 16 hodin

Místo konání: výstavní prostor Na Kalvárii, Ostré u Úštěka

Vystavující umělci: Aleš Loziak, Josef Rabara

Kurátoři: Tereza Nováková, Romana Veselá

Hlavním tématem výstavy je význam či obsah slova identita, jakým je totožnost, úplná shodnost, nebo sebeuvědomění člověka. Představuje dva autory, absolventy fotografických ateliérů na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, kteří ve své tvorbě identitu reflektují, a propojuje je se specifickým prostorem Kalvárie.

Aleš Loziak se věnuje především krajině, ve které spojuje její paměť se současnými problémy civilizace. Zachycuje v krajině stopy vytvořené člověkem. Prací s detailem a blíže nedefinovaným celkem je ukotvuje v realitě. V roli poutníka vypráví prostřednictvím svých děl příběh o místech, jejich poetice i traumatech.

Fotografie Josefa Rabary ze souboru Umenie ako forma terapie představují opačný přístup k identitě. Zatímco Aleš Loziak zachycuje svět kolem sebe, Josef Rabara přibližuje svůj vnitřní svět. Skrze upřímné a estetické vyznění fotografií nabízí redefinici společenských předsudků k transgenderu.