Ozvěny "jogurtové demonstrace"

14. února proběhla před Ministerstvem kultury demonstrace "Zachraňte kulturu"(fotoreport), jejímž symbolem se stal jogurt - podle organizátorů jediné, co zbyde v roce 2013 z "živé kultury." Podstatou demonstrace bylo upozornit na nesystémové vedení resortu kultury, které vedlo mimo jiné ke snížení částky určené na dotace pro živou kulturu. MK slíbilo na poslední chvíli dorovnat finance do výše sumy, která do grantů putovala loni (zde), to však nic nemění na tom, že na systémových změnách na ministerstvu je dle účastníků demonstrace třeba dále pracovat. V médiích byla prezentace demonstrace úzce svázána s otázkou odstoupení ministryně kultury Aleny Hanákové, která byla 14. 2. společně se členem iniciativy Zachraňte kulturu 2013 Janem Vávrou hostem Událostí komentářů  vysílaných ČT24. Na demonstraci mimo jiné zazněl příspěvek Mileny Bartlové shrnující kroky, které je třeba podniknout k dosažení pozitivních změn (zde). Na podporu pražské demonstrace byl v Brně zorganizován happening (fotoreport).