Lorem ipsum dolor

Milota Havránková v GMB

TS: Výstava Miloty Havránkovej: Modrá strecha

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

Vernisáž: 19. jún o 18.00

„Moje zážitky s fotografiou sú viac ako paradoxné. Je to môj druhý jazyk, ale aj kotva v mojom vnímaní.”

Fotografka, vysokoškolská profesorka a multimediálna umelkyňa Milota Havránková (1945) je jednou z najvýraznejších osobností v dejinách slovenskej povojnovej fotografie až do súčasnosti. Je takmer symbolickou postavou prezentujúcou povahu a rolu fotografie na konci 20. storočia. Vstúpila na umeleckú scénu koncom 60. rokov 20. storočia, v čase keď si experimentálna inscenovaná fotografia začala výraznejšie presadzovať svoju pozíciu v rámci všeobecného kontextu v umení. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Cez fotografiu sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody. Pre jej tvorbu je príznačná pestrosť technologických, formálnych a myšlienkových prístupov, ale i široký záber umeleckých disciplín počnúc dizajnom, módou, cez knižné ilustrácie, monumentálne fotografie do architektúry, inscenovanú a výtvarnú fotografiu až k experimentálnemu filmu.

Výstava Modrá strecha predkladá koncept vychádzajúci z autorkinej osobnej histórie, vsadenej do jej alternatívneho druhého domova, chalupy v osade Sedmák na strednom Slovensku. Tento starý pôvodný dom s modrou strechou sa stáva v spolupráci s architektonickým vkladom českého architekta a vizuálneho umelca Richarda Loskota metaforou kľúčových tvorivých línií jej diela. Chalupa sa stala slobodným priestorom, prebiehalo v nej množstvo kreatívnych a inšpiratívnych stretnutí so študentstvom i blízkymi. Kurátorsky výstavu pripravila Anna Vartecká: “V istom zmysle je modrá strecha retro-aktívnym referentom, ku ktorému sa vzťahujú všetky dôležité tematické piliere tvorby umelkyne. Výstava ich predstaví vo vzájomných, nie však v prísne chronologických kontextoch tak, aby v ich fúzii poukázala predovšetkým na neustálu nadčasovosť tvorby Miloty Havránkovej, nutnosť neustálej osobnej revízie predchádzajúcich technologických postupov a snahu zachovať si vnútornú ľudskú integritu i tvorivú slobodu.“

Sama autorka, Milota Havránková, k téme výstavy hovorí: „Modrá strecha  chce byť projektom ale aj výpoveďou o obrate k tradícii v pohybe zmien umeleckej participácie, v evolúcii, v presúvaní sa a hľadaní základnej kontinuity podstaty bytia. Nadhľad ani pohľad na modrú strechu  neuhasí smäd vtákov, ktorí neúnavne letia za druhým domovom. Táto paralela je pre nás aktuálna. Modrá strecha nie je tradičná, ale tým, že  sa pretrela na modro, vytvorila nový orientačný bod.  Smer vnímania nie je určený len pre  nás, ale aj pre všetko, čo je okolo nás. Svet sa zmenšuje a modré nebo mení prítomnosťou človeka svoje farby.  Sme slobodní, tvoriví a  modrá strecha chce potenciál vnútornej slobody zastrešiť.“

Autorka: Milota Havránková

Kurátorka: Anna Vartecká

Architektonický koncept: Richard Loskot

Grafický dizajn: Lucia Židek Gamanová

Produkcia: Sarah Hubinská, Bibira Milota Marková, Anna Sopková

Preklad: Beata Bradford

Jazyková korektúra: Miroslava Kuracinová Valová

Edičné zabezpečenie: Alexandra Grúňová

Propagácia: Aurélia Garová, Anna Jabłonowska-Holy, Zuzana Novotná, Slávka Zodlová

Vzdelávacie programy a sprievodné podujatia: Dagmar Beníčková, Ludmila Hrachovinová, Vendy Kováčová, Vladislav Malast

Inštalácia: Vapreal, s.r.o., Jaroslav Beníček, Jozef Chovančák, Ivan Maťuš, Juraj Mráz

Organizátor: Galéria mesta Bratislavy, Nadácia Miloty Havránkovej

Partneri: FPU, Hlavné mesto SR Bratislava, Nadácia Tatra banky, Nadácia TA3, Natuvion

Mediálni partneri: Artalk, rádio Devín, FlashArt, GoOut, in.ba

Všetky vystavené diela sú súkromným majetkom autorky.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.