Měsíc Kohouta / Performer Milan Kohout v Muzeu umění Olomouc

Měsíc Kohouta / Muzeum umění Olomouc / Olomouc / duben 2012

Performer Milan Kohout „okupuje“ Muzeum umění

Hned třikrát se v dubnu mohou Olomoučané v Muzeu moderního umění setkat s česko-americkým performerem, pedagogem a spisovatelem Milanem Kohoutem. „Měsíc Kohouta“ nabídne výstavu jeho plakátů v kavárně Café ´87 a dva workshopy, během nichž se autor stovek performancí po celém světě podělí o své bohaté zkušenosti s akčním uměním.

Milan Kohout, aktivní člen undergroundové „druhé kultury“ a také signatář Charty 77, byl komunistickými úřady donucen v 80. letech opustit republiku. Po obdržení azylu ve Spojených státech se přestěhoval do Bostonu, kde v roce 1993 získal diplom z vysoké umělecké školy The School of the Museum of Fine Arts. Od roku 1994 je členem legendární umělecké skupiny Mobius. V Bostonu vytvářel po řadu let celovečerní performanční představení zaměřená zejména na politiku, lidská práva a kritiku náboženských učení. Jako člen skupiny Mobius objel řadu festivalů po celém světě – od Spojených států přes Evropu až po Čínu – a získal celou řadu cen a rezidenčních pobytů. „Milan Kohout je mužem řady profesí - performerem, vysokoškolským pedagogem, novinářem a spisovatelem. Momentálně pokračuje ve své aktivní umělecké práci v Olomouci, mimo jiné akcí Occupy Olomouc, a my chceme jeho přítomnosti využít. Proto měl již v březnu v Arcidiecézním muzeu přednášku o historii performance a pokračujeme dubnovým ´Měsícem Kohouta´ v Muzeu moderního umění,“ řekl David Hrbek z Muzea umění Olomouc.

První akcí bude ve středu 4. dubna vernisáž výstavy „Performance Art jako rebelující umění“, která v kavárně Café ´87 představí Kohoutovy svébytné plakáty. „Kohout se na nich jasně a přímočaře vyjadřuje k sociálním a politickým zvrhlostem posledních let. Plakát má v jeho pojetí apelativní charakter, ale typický je pro něj i humor, který nelze v jeho akční tvorbě přehlédnout,“ přiblížil Hrbek s tím, že výstava potrvá do 22. května. O bohaté zkušenosti s performancí se pak Kohout podělí na dvou workshopech - Tělo jako politický nástroj v performančním umění (v sobotu 21. dubna) a Guerrilla Performance Art a politika (v sobotu 28. dubna). „Účastníci obou workshopů se seznámí a prakticky si ověří, jak používat základní vybavení performera – vlastní tělo,“ naznačil Hrbek a upozornil, že počet účastníků tvůrčích dílen je omezen. Přihlásit se lze na emailu hrbek@olmuart.cz nebo na telefonním čísle 585 514 213.

Měsíc Kohouta

Dubnové akce, jejichž hlavní postavou je performer Milan Kohout dlouholetý učitele Performance Artu na TUFTS Universitě a Massachusetts College of Art v Bostonu ve Spojených státech amerických.

Milan Kohout | Performance Art jako rebelující umění

st | 4. 4. | 18.00 hod. | Café ´87

Vernisáž výstavy svébytných plakátů, kterými se jejich autor Milan Kohout vyjadřuje jasně a přímočaře k sociálním a politickým zvrhlostem posledních let. Plakát má v Kohoutově pojetí apelativní charakter, ale typický je pro něj i humor, který nelze v jeho akční tvorbě přehlédnout. Milan Kohout, dříve aktivní člen undergroundové „druhé kultury“ a také signatář Charty 77, byl státními úřady donucen v osmdesátých letech opustit republiku. Po obdržení azylu ve Spojených státech se přestěhoval do Bostonu, kde v roce 1993 získal diplom z vysoké umělecké školy The School of the Museum of Fine Arts. Od roku 1994 je členem legendární umělecké skupiny Mobius. V Bostonu vytvářel po řadu let celovečerní performanční představení zaměřená zejména na politiku, lidská práva a kritiku náboženských učení. Jako člen skupiny Mobius objel řadu festivalů po celém světě a získal celou řadu cen a rezidenčních pobytů. V Olomouci pokračuje ve své aktivní umělecké práci, mj. akcí Occupy Olomouc. Výstava potrvá do 22. května.

Tělo jako politický nástroj v performančním umění

so | 21. 4. | 14.00 hod. | Muzeum moderního umění

Workshop s perfomerem Milanem Kohoutem. Účastníci se seznámí a prakticky si ověří, jak používat základní vybavení performančního umělce – vlastní tělo. V kontextu skutečného života si vyzkoušíme sílu „performančního umění“ – což je jen poslední název pro společensky angažované umění, které nás provází od pravěkých dob kmenových uspořádání. Počet míst je omezen, rezervace nutná! Přihlásit se můžete na emailu hrbek@olmuart.cz nebo na tel. 585 514 213. Zde získáte také potřebné informace.

Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč

Guerrilla Performance Art a politika

so | 28. 4. | 14.00 hod. | Muzeum moderního umění

Workshop s perfomerem Milanem Kohoutem. Účastnící budou vystaveni úkolu, kterak použít základní nástroj všech rebelujících umělců vytlačovaných na okraj společnosti mocnými majiteli a diktátory uměleckých médií. Tím nástrojem je vlastní tělo v performančním umění. Ověříme si (r)evoluční sílu perfomančního umění a budeme se snažit o obnovení sociální zodpovědnosti umělce v dnešní době. Počet míst je omezen, rezervace nutná! Přihlásit se můžete na emailu hrbek@olmuart.cz nebo na tel. 585 514 213. Zde získáte také potřebné informace.

Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč