Galerie Mimochodem pokračuje ve výstavním cyklu Centrum–Periferie

Galerie Mimochodem nacházející se ve vestibulu na Palackého náměstí pokračuje ve výstavním cyklu Centrum–Periferie. Velkoformátové výstavní plochy pod letošním vedením kurátorů z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem představí současnou ukrajinskou umělkyni Alinu Panasenko ve výstavě Watch the Birdie, která pojednává o tématu periferie jako pocitu. Vernisáž proběhne 9. dubna v 18:30, trvání výstavy 10. 4. – 30. 6. 2024.

Výstava Watch the Birdie Aliny Panasenko doplňuje a uzavírá výstavní cyklus Centrum-Periferie. Na téma nahlíží ukrajinská umělkyně z “ptačí perspektivy” a zamýšlí se nad pojmem periferie jako pocitu. Název výstavy odkazuje k tradičnímu “pozor, vyletí ptáček”, frázi, kterou máme spojenou s bezprostředním momentem před pořízením fotografie. V současnosti může však pro mnoho lidí tento termín být spojován spíše s potenciálním nebezpečím, které se může snést mimo jiné i z oblohy.

Alina Panasenko (*2000) je současnou vizuální umělkyní, fiilmařkou, fotografkou, která ve své tvorbě zkoumá zejména přesahy a prolínání politické a osobní sféry. Zajímá jí prozkoumávání hranice dokumentu a fikce, fikce a pravdy, privátního a veřejného prostoru. V současné době se rovněž věnuje dekolonizační praxi, kterou reflektuje i výstava v galerii Mimochodem. Na výstavě autorka uplatňuje přístup práce s pamětí a osobním archivem. Vystavený cyklus fotografií představuje fenomén rodinných momentek zachycených před monumenty, které mají výrazný politický nádech. Výstava ukazuje Aliny důraz na roli politiky paměti a připomínání si minulosti napříč generacemi. Tyto vertikální symboly nalézáme mimo jiné i na Ukrajině, ze které snímky pochází, a kde často zobrazují významné ukrajinské postavy. Autorka monumenty představuje v novém kontextu, ve kterém jsou zahaleny barikádou proti zničení. Monumenty stále slouží jako styčný bod, jako předmět ochrany, či jako místo pro pořízení rodinné momentky.

Výstavní téma centra a periferie se odráží v textech teoretika Piotra Piotrowského, který je známý svým konceptem horizontálních dějin umění, kdy popřel rozdělení na centra a periferie a povýšil tak oboje na stejnou úroveň. “Myslím, že naše postavení mimo centrum (Západ) bylo marginální, tak jako dějiny umění byly marginalizované. … jsem ale přesvědčen, že  více toho uvidíme právě na okrajích a že je třeba, abychom svoji marginálnost pochopili jako privilegium.” (rozhovor s P. Piotrowskim provedený Edit András) Druhou oblastí, na kterou se v rámci výstavního cyklu zaměříme je periferie jako životní stav. Chtěli bychom představit tvorbu, která se svým zaměřením zabývá znázorňováním člověka nebo lidí na pokraji společnosti – reprezentací sociální periferie. Třetí oblast pro nás pak představuje periferii jako pocit, jakýsi vnitřní stav vykořenění, pocit nezapadání, periferii jako psychologický jev.

Galerie Mimochodem vzniklá v roce 2012 se nachází ve vestibulu stanice metra B Karlovo náměstí u východu směrem na Palackého náměstí. Poskytovatelem je Centrum komunitních služeb Pro život s myšlenkou netradičním způsobem propojovat svět umění se sociální sférou. Tři velkoformátové výstavní plochy galerie se svou polohou a celodenní přístupností zaměřují na všechny kolemjdoucí bez ohledu na věk či sociální skupinu a podněcují zájem o současné vizuální umění.

Alina Panasenko / Watch the Birdie / téma: periferie jako pocit / kurátoři: Jan Kieweg, Karolína Lapešová, Rebeka Pojarová / Galerie Mimochodem (vestibul stanice metra Karlovo náměstí, směr výstupu Palackého náměstí v Praze)

vernisáž: 9/4  2024 od 18h, 10/4–30/6  2024

Partneři: Fakulta umění a designu UJEP, Domov sociálních služeb Vlašská

Výstavu finančně podpořila FUD UJEP v Ústí nad Labem