Lorem ipsum dolor

Artur Magrot v Domě umění v Ústí nad Labem

Artur Magrot, host: Dušan Zahoranský / Oběživo / kurátorka: Nina Moravcová / Dům umění Ústí nad Labem / 24. 4. — 27. 7. 2024

Foto: Filip Trubač